ฟิล์มหด shrink film PVC, PE ม้วนแกน ตัดเปิด รีดแบน รีดโค้ง ปลีก-ส่ง ใช้กับเครื่องเป่าลมร้อน

ผลิต และ จำหน่าย ฟิล์มหด PVC, PE ปลีก-ส่ง

ฟิล์มหด ( SHRINK FILM ) แบบแคปซีล ( CAP SEAL )

เป็นลักษณะฟิล์มหดที่ เปิด ปาก ทั้ง 2 ด้าน โดยส่วนมากใช้กับ ฝาขวด ฝาบรรจุภัณฑ์ หรือ บรรจุภัณฑ์ที่มี ขนาดเล็ก ป้องกันการเปิดสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เป็นการสั่งทำตามขนาดที่ลูกค้าต้องการมี สีขาวนม และ สีใส และยังมี แบบปรุ และไม่ปรุ เป็นฟิล์มหด ตัดสำเร็จตามขนาดที่ต้องการ 

* ผลิตตามขนาดที่ต้องการเริ่มต้นที่ 50 กก *

Desktop Site