ฟิล์มหด shrink film PVC, PE ม้วนแกน ตัดเปิด รีดแบน รีดโค้ง ปลีก-ส่ง ใช้กับเครื่องเป่าลมร้อน

ผลิต และ จำหน่าย ฟิล์มหด PVC, PE ปลีก-ส่ง

ฟิล์มหด ชนิด PVC (Polyvinyl Chloride) :

ฟิล์มหด PVC จะมีเนื้อฟิล์มใส เมื่อทำการแพ็คสินค้าแล้ว ผู้บริโภคจะสามารถเห็น ตราสินค้า ข้อความสำคัญ ที่ระบุในตัวสินค้าได้อย่างชัดเจน ทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นว่าไม่ได้มีการเปิดใช้สินค้านั้นๆ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านั้นๆ ช่วยในการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ และง่ายในการรักษาความสะอาด นอกจากนั้นยังสามารถ พิมพ์ ตราสินค้า โลโก้ ฯลฯ ที่ลูกค้าต้องการลงบนเนื้อฟิล์มได้ เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ และป้องกันการผลิตสินค้าเลียบแบบ


รูปแบบ

ฟิล์มหด
PVC
ฟิล์มหด PVC ม้วนแกนแบบท่อ สินสนอง
ฟิล์มหด PVC ม้วนแกนแบบท่อ
ฟิล์มหด PVC ม้วนแกนผ่าข้าง สินสนอง
ฟิล์มหด PVC ม้วนแกนผ่าข้าง
ฟิล์มหด PVC ตัดเปิด 2 ด้าน สินสนอง
ฟิล์มหด PVC ตัดเปิด 2 ด้าน
ฟิล์มหด PVC รีดแบน สินสนอง
ฟิล์มหด PVC รีดแบน
ฟิล์มหด PVC รีดโค้ง สินสนอง
ฟิล์มหด PVC รีดโค้ง

ฟิล์มหดขุ่น PE (Low Density Polyethylene) :

        ฟิล์มหด PE มีความเหนียวและ สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ดี จึงเหมาะกับการห่อหุ้มสินค้าที่มีน้ำหนัก โดยรวมหน่วยสินค้าเข้าด้วยกัน เช่น แพ็คน้ำดื่ม อาหารกระป๋อง น้ำอัดลมกระป๋อง ฯลฯ เน้นในการลำเลียงขนส่งและการเก็บรักษา


รูปแบบ

ฟิล์มหด
PE

ฟิล์มหด PE ม้วนแกนแผ่นเดียว สินสนอง
ฟิล์มหด PE ม้วนแกนแผ่นเดียว
ฟิล์มหด PE ม้วนแกนแบบท่อ สินสนอง
ฟิล์มหด PE ม้วนแกนแบบท่อ
ฟิล์มหด PE ตัดเปิด 2 ด้าน สินสนอง
ฟิล์มหด PE ตัดเปิด 2 ด้าน
ฟิล์มหด PE รีดแบน สินสนอง
ฟิล์มหด PE รีดแบน

ฟิล์มหดหุ้มฝาขวด (Cap Seal) :

เป็นฟิล์มหด ไซด์เล็ก สำหรับปิดหุ้มบริเวณฝาขวด ฝาบรรจุภัณฑ์ ป้องกันการเปิดสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เป็นการสั่งทำตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ สีขาวนม และ สีใส มีแบบปรุ และไม่ปรุ

* ลูกค้าควรจัดส่งตัวอย่างบรรจุภัณฑ์มาให้เราวัดขนาดก่อนได้ *

Desktop Site