ฟิล์มหด shrink film PVC, PE ม้วนแกน ตัดเปิด รีดแบน รีดโค้ง ปลีก-ส่ง ใช้กับเครื่องเป่าลมร้อน

ผลิต และ จำหน่าย ฟิล์มหด PVC, PE ปลีก-ส่ง

ฟิล์มหด ( SHRINK FILM ) แบบรีดแบน

ป็นลักษณะถุงฟิล์มหดที่ เปิด ปาก 1 ด้าน อีกด้านจะปิดเป็นเส้นตรง มีชายถุง (ลักษณะคล้ายถุงแกง) โดยส่วนมากใช้กับ บรรจุภัณฑ์ทั่วไป ที่ไม่ได้เน้นความสวยงามนัก เนื่องจากบริเวณก้นถุงจะมีชายถุงเหลือให้เห็นเวลาแพ็คเสร็จ แต่สามารถกดให้เรียบได้ระหว่างที่ฟิล์มกำลังหดตัวขณะโดนลมร้อน ( จากเครื่องเป่าลมร้อน หรือ อุโมงค์ลมร้อน ) ใช้งานง่าย เป็นฟิล์มหด ตัดสำเร็จตามขนาดหน้ากว้าง และ ความยาวที่ต้องการ พร้อมใช้งานได้ทันที

ฟิล์มหด ชนิด PVC

รูปฟิล์มหด PVC แบบรีดแบน

ฟิล์มหด PVC รีดแบน
ฟิล์มหด PVC รีดแบน
ฟิล์มหด PVC รีดแบน สินสนอง
ฟิล์มหด PVC รีดแบน
 ขนาดหน้ากว้าง ( นิ้ว )ราคา ปลีก ( บาท/กก.)
 2 " - 2 3/4 " 300
 3 " - 3 3/4 "200 
 4 " - 4 3/4 "
 180
 5 " - 20 " 170

* ผลิตตามขนาดที่ต้องการเริ่มต้นที่ 25 กก. *

** ราคา ส่ง เริ่มต้นที่ 50 กก. **

ฟิล์มหด ชนิด PE 

รูปฟิล์มหด PE แบบรีดแบน

ฟิล์มหด PE รีดแบน
ฟิล์มหด PE รีดแบน
ฟิล์มหด PE รีดแบน สินสนอง
ฟิล์มหด PE รีดแบน

* ผลิตตามขนาดที่ต้องการเริ่มต้นที่ 100 กก *

Desktop Site