ฟิล์มหด shrink film PVC, PE ม้วนแกน ตัดเปิด รีดแบน รีดโค้ง ปลีก-ส่ง ใช้กับเครื่องเป่าลมร้อน

ผลิต และ จำหน่าย ฟิล์มหด PVC, PE ปลีก-ส่ง

ฟิล์มหด (SHRINK FILM ) แบบม้วนแกน

ฟิล์มหด ชนิด PVC เป็นลักษณะฟิล์มม้วนแกน เป็นท่อ ลูกค้าสามารถนำไปตัดตามความยาวที่เหมาะสมกับ บรรจุภัณฑ์เองได้ หรือใช้ร่วมกับ เครื่อง ซีลปิดปากถุง

โดยผลิตหน้ากว้างขนาด 1 นิ้ว ( เส้นรอบวง 2 นิ้ว) ถึง 20 นิ้ว (เส้นรอบวง 40 นิ้ว )

( จำหน่ายยกม้วน ไม่มีแบ่งจำหน่ายเป็นปลีก )


ฟิล์มหด แบบม้วนแกน

ฟิล์มหด ม้วนแกน สินสนอง
ฟิล์มหด ม้วนแกน
ขนาดหน้ากว้างฟิล์มหดม้วนแกน สินสนอง
ขนาดหน้ากว้างฟิล์มหดม้วนแกน
ขนาดหน้ากว้าง ( นิ้ว )ราคา ปลีก ( บาท/กก.)
* หมายเหตุ จำหน่าย ยกม้วน
 1 " - 1 1/2 "
320 น้ำหนักม้วนละ 4 - 5 กก.
 2 " - 2 3/4 " 280 น้ำหนักม้วนละ 5 - 6 กก.
 3 " - 3 3/4 "190 น้ำหนักม้วนละ 8 - 10 กก.
 4 " - 4 3/4 "
 170
 น้ำหนักม้วนละ 10 - 11 กก.
 5 " - 20 " 150 น้ำหนักม้วนละ 10 - 15 กก.

** ราคา ส่ง เริ่มต้นที่ 100 กก. **

และ ยังมี ฟิล์มหด PVC ลักษณะฟิล์มม้วนแกนแบบ ผ่าข้าง ด้วย


รูปแบบ

ฟิล์มหด
PVC
ฟิล์มหด PVC ม้วนแกนแบบท่อ สินสนอง
ฟิล์มหด PVC ม้วนแกนแบบท่อ
ฟิล์มหด PVC ม้วนแกนผ่าข้าง สินสนอง
ฟิล์มหด PVC ม้วนแกนผ่าข้าง

ฟิล์มหด ชนิด PE เป็นลักษณะฟิล์มม้วนแกน แผ่นเดี่ยว ใช้กับเครื่อง Auto Pack ผลิตขนาดหน้ากว้าง และ ความหนา ตามการใช้งานของลูกค้า และ ฟิล์มม้วนแกน แบบท่อ เพื่อนำไปตัดใช้ตามความยาวที่ต้องการเองได้

ฟิล์มหด (Shrink film) PE ม้วนแกน


รูปแบบ

ฟิล์มหด
PE

ฟิล์มหด PE ม้วนแกนแผ่นเดียว สินสนอง
ฟิล์มหด PE ม้วนแกนแผ่นเดียว
ฟิล์มหด PE ม้วนแกนแบบท่อ สินสนอง
ฟิล์มหด PE ม้วนแกนแบบท่อ
Desktop Site