ฟิล์มหด shrink film PVC, PE ม้วนแกน ตัดเปิด รีดแบน รีดโค้ง ปลีก-ส่ง ใช้กับเครื่องเป่าลมร้อน

ผลิต และ จำหน่าย ฟิล์มหด PVC, PE ปลีก-ส่ง

ผลิต และ จำหน่าย ฟิล์มหด ( SHRINK FILM ) PVC ,

( SHRINK FILM ) PE, แค็ปซีล ( CAP SEAL) ปลีก และ ส่ง

        เราเป็นผู้ผลิต และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการแพ็คสินค้า หรือ บรรจุภัณฑ์ ด้วย ฟิล์มหด ( SHRINK FILM ) PVC และ ฟิล์มหด ( SHRINK FILM ) PE เพื่อให้สินค้าและบรรจุภัณฑ์ของท่านดูสะอาด น่าซื้อ เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้อุปโภค บริโภค ช่วยป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่างๆ เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของท่าน

        โดยเรามีสินค้าที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ และการใช้งานของท่าน ทั้งฟิล์มหด PVC , ฟิล์มหดPE และ แค็ปซีล ( CAP SEAL) รวมถึงสินค้า ในรูปแบบต่างๆ ตามการใช้งาน ทั้งแบบม้วนแกน ม้วนผ่าข้าง แบบตัดสำเร็จรูป ( ตัดเปิด , รีดแบน, รีดโค้ง) และ แค็ปซีล ที่ผลิตตามความต้องการของท่าน โดย จำหน่ายทั้ง ปลีก และ ส่ง


รูปแบบ

ฟิล์มหด
PVC
ฟิล์มหด PVC ม้วนแกนแบบท่อ สินสนอง
ฟิล์มหด PVC ม้วนแกนแบบท่อ
ฟิล์มหด PVC ม้วนแกนผ่าข้าง สินสนอง
ฟิล์มหด PVC ม้วนแกนผ่าข้าง
ฟิล์มหด PVC ตัดเปิด 2 ด้าน สินสนอง
ฟิล์มหด PVC ตัดเปิด 2 ด้าน
ฟิล์มหด PVC รีดแบน สินสนอง
ฟิล์มหด PVC รีดแบน
ฟิล์มหด PVC รีดโค้ง สินสนอง
ฟิล์มหด PVC รีดโค้ง


รูปแบบ

ฟิล์มหด
PE

ฟิล์มหด PE ม้วนแกนแผ่นเดียว สินสนอง
ฟิล์มหด PE ม้วนแกนแผ่นเดียว
ฟิล์มหด PE ม้วนแกนแบบท่อ สินสนอง
ฟิล์มหด PE ม้วนแกนแบบท่อ

ติดต่อสอบถามได้ที่

ฟิล์มหด ปลีก ส่ง
ฟิล์มหด ปลีก ส่ง
ฟิล์มหด PE ตัดเปิด 2 ด้าน สินสนอง
ฟิล์มหด PE ตัดเปิด 2 ด้าน
ฟิล์มหด PE รีดแบน
ฟิล์มหด PE รีดแบน
Desktop Site