ฟิล์มหด shrink film PVC, PE ม้วนแกน ตัดเปิด รีดแบน รีดโค้ง ปลีก-ส่ง ใช้กับเครื่องเป่าลมร้อน ผลิต และ จำหน่าย ฟิล์มหด PVC, PE ปลีก-ส่ง

ฟิล์มหดหรือ Shrink Film คือ

ฟิล์มหด (PVC)
ฟิล์มหด (PVC)

ฟิล์มหด หรือ  Shrink Film เป็นชื่อมาจากคุณลักษณะของฟิล์ม กล่าวคือฟิล์มชนิดนี้จะหดตัวเมื่อได้รับความร้อน ซึ่งเป็นความร้อนจากกระบวนการผลิต หรือความร้อนจากลมร้อน

ฟิล์มหดส่วนใหญ่ทำจากพลาสติกประเภท  พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride-PVC) หรือ พอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene-LDPE) ที่ถูกจัดเรียงโมเลกุลระหว่างขั้นตอนการผลิต เพื่อให้สามารถหดกลับได้เมื่อโดนความร้อน ในการใช้งานฟิล์มหดผู้ใช้งานมีความจำเป็นต้องคำนึงคุณสมบัติต่างๆ อาทิ ความหนา ความแข็งแรงของรอยซีล ความใส อุณหภูมิ และระยะเวลาของความร้อนให้เหมาะสมกับฟิล์มนั้นด้วย มิเช่นนั้นอาจเกิดปัญหาการแตกขาดของเนื้อฟิล์ม หรือ การยับซึ่งทำให้สินค้าที่ถูกห่อหุ้มอยู่แลดูไม่สวยงาม

 เอกสารอ้างอิง: http://www.mew6.com/composer/package/package_34.php (การออกแบบบรรจุภัณฑ์, มณีสินธ์ุ พัชทรา)


 

ประโยชน์ของฟิล์มหด 

  1. เพื่อห่อหุ้มสินค้าให้ดูสวยงามสะอาดน่าซื้อ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทราบว่า เป็นบุคคลแรกที่เปิดใช้สินค้านั้น
  2. ป้องกันสินค้าจากฝุ่นละออง รวมถึงสิ่งสกปรกต่างๆเพื่อให้สินค้าดูสวยงาม
  3. รวมสินค้าหลาย ชิ้นให้เป็นหน่วยใหญ่ ซึ่งช่วยให้สะดวกต่อการ ลำเลียงขนส่งและเก็บรักษา
  4. ใช้หุ้มรัดสินค้าขายปลีกกับของแถม เข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมการขาย
 ฟิล์มหด (PE)
ฟิล์มหด PE
ฟิล์มหด PVC สินี
ฟิล์มพีวีซีหด
ฟิล์ม PE ย่อย
ฟิล์ม PE หด

Stats Of Hits